dnes je 22.9.2023

Postup účtovania miezd za mesiac december 2022Archív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie recyklačného poplatku v príspevkovej a rozpočtovej organizáciiArchív

12.1.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákupu hardiskov v príspevkovej organizácii v roku 2022Archív

26.1.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie kapitálového výdavku v príspevkovej organizácii v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové postupy účtovania pre štátnu správu a samosprávu od 1. 1. 2023Archív

23.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v účtovníctve verejného sektora od roku 2023Archív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správe v roku 2023Garancia

26.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava účtovnej chyby z minulých období vo výnosochArchív

10.1.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh a rámcová účtová osnovaArchív

21.2.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové záväzky v samospráve v roku 2022Archív

28.7.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdaj ochranných pomôcok zo skladu v príspevkovej organizácii v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyčerpané prostriedky v samospráve získané zo štátneho rozpočtuArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie peňažných fondov v obciachArchív

24.2.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v školskej jedálni v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie precenenia zásob v štátnej rozpočtovej organizácii v roku 2023Archív

31.5.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy v roku 2023Archív

28.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

24.4.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátených ochranných pomôcok v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráveArchív

29.5.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátenia platieb za elektrickú energiu v obci v roku 2022Archív

31.8.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie poskytnutého peňažného daru obcou v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie refundácie z EÚ a ŠRArchív

27.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikateľská činnosť v príspevkovej organizácii v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážok pre zamestnancov zo sociálneho fonduArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezodplatné nadobudnutie DHM a zaradenie do majetkuArchív

23.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vinkulovanie finančných prostriedkov v prospech ŠFRB v roku 2022Archív

28.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preplatku na zdravotnom poistení v rozpočtovej organizáciiArchív

26.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie prevodu pohľadávok do Slovenskej konsolidačnej a.s. v roku 2023Archív

27.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

21.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer