dnes je 22.9.2023

Zmeny v účtovníctve verejného sektora od roku 2023Archív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania miezd za mesiac december 2022Archív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie recyklačného poplatku v príspevkovej a rozpočtovej organizáciiArchív

12.1.2018, Ing. Ľubica Gavenčiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava účtovnej chyby z minulých období vo výnosochArchív

10.1.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie peňažných fondov v obciachArchív

24.2.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové záväzky v samospráve v roku 2022Archív

28.7.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy v roku 2023Archív

28.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie precenenia zásob v štátnej rozpočtovej organizácii v roku 2023Archív

31.5.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyčerpané prostriedky v samospráve získané zo štátneho rozpočtuArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správe v roku 2023Garancia

26.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátenia platieb za elektrickú energiu v obci v roku 2022Archív

31.8.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážok pre zamestnancov zo sociálneho fonduArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie refundácie z EÚ a ŠRArchív

27.1.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie spotreby potravín v materskej škole bez právnej subjektivityGarancia

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikateľská činnosť v príspevkovej organizácii v roku 2022Archív

24.2.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preplatku na zdravotnom poistení v rozpočtovej organizáciiArchív

26.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na reklamné predmety subjektov verejnej správyArchív

31.8.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie a zaradenie prívesného vozíkaGarancia

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Humanitárna pomoc v súvislosti so situáciou na Ukrajine - postup účtovaniaArchív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu z reklamy obcou v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie transferu poskytnutého obchodnej spoločnosti založenej obcouArchív

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný predpis na zábezpeku v obci v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zálohovaných jednorazových obalovArchív

24.2.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu v obci v roku 2022Archív

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervný fond v obciGarancia

25.8.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie rôznych typov úverových vzťahov v samospráveArchív

26.1.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava na konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021Archív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné výkazníctvo verejnej správy v roku 2023Archív

26.5.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Analytické účty a analytická evidenciaArchív

21.3.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzatvorenie účtovných kníh a bilančná kontinuitaArchív

10.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer