dnes je 22.9.2023

Účtovanie o rezervnom fonde obcou v roku 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu z reklamy obcou v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správe v roku 2023Garancia

26.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie výhier a cien v roku 2023Garancia

25.7.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príjmy subjektu verejnej správy oslobodené od zdanenia daňou z príjmovGarancia

30.11.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie spotreby potravín v materskej škole bez právnej subjektivityGarancia

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie multisport karty - benefitu zamestnanca v rozpočtovej organizáciiGarancia

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie a zaradenie prívesného vozíkaGarancia

30.11.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxeGarancia

30.11.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1.1.2023Garancia

30.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie cestovných náhrad pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

31.10.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi rozpočtovými organizáciamiGarancia

31.10.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dobropisu v obciGarancia

31.10.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oblasť vnútornej kontroly v samospráve ako predmet štatutárneho audituGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepretržité trvanie činnosti účtovnej jednotky a externé potvrdenia ako predmet štatutárneho audituGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a evidencia drobného dlhodobého majetku v roku 2022Garancia

30.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nastavenie stravného zamestnancov z hľadiska účtovania od 1.9.2022Garancia

30.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie stravného a školného medzi dvoma organizáciami v roku 2022Garancia

30.9.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva - vzorový obsah internej smerniceGarancia

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na reklamné predmety subjektov verejnej správyArchív

31.8.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie vrátenia platieb za elektrickú energiu v obci v roku 2022Archív

31.8.2022, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizačné rozdiely a daň z príjmovArchív

31.8.2022, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obstarania taláru v roku 2022Archív

31.8.2022, Ing. Monika Žiskayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie environmentálneho fondu v roku 2022Archív

28.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vinkulovanie finančných prostriedkov v prospech ŠFRB v roku 2022Archív

28.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Transferové záväzky v samospráve v roku 2022Archív

28.7.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výbor pre audit v samospráve v roku 2022Archív

24.6.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer