dnes je 22.9.2023

Rekonštrukcia verejného osvetlenia z pohľadu účtovania v obci v roku 2023Garancia

31.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervný fond z pohľadu účtovania mesta v roku 2023Garancia

30.8.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervný fond v obciGarancia

25.8.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah štatutárneho auditu v samospráveGarancia

24.8.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

24.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

19.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

19.8.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o rezervnom fonde obcou v roku 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príjmu z reklamy obcou v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postupy účtovania a ich zmeny vo verejnej správe v roku 2023Garancia

26.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdaňovanie výhier a cien v roku 2023Garancia

25.7.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákupu lekárničiek v roku 2023Garancia

28.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Upgrade mobilnej aplikácie z pohľadu účtovania obce v roku 2023Garancia

27.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dobropisuGarancia

26.6.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijatý darovaný materiál a drobný hmotný majetok v roku 2023Garancia

23.6.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie krátkodobého a dlhodobého bankového úveru v obci v roku 2023Archív

22.6.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie o pozemkoch obstaraných za účelom ďalšieho predaja v roku 2023Archív

21.6.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijaté a poskytnuté návratné finančné výpomoci v účtovníctve obcíArchív

19.6.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

19.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie precenenia zásob v štátnej rozpočtovej organizácii v roku 2023Archív

31.5.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráveArchív

29.5.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

26.5.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

26.5.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné výkazníctvo verejnej správy v roku 2023Archív

26.5.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

26.5.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

24.4.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

24.4.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

24.4.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v účtovníctve verejného sektora od roku 2023Archív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikateľská činnosť rozpočtovej a príspevkovej organizácieArchív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizáciíArchív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizáciíArchív

30.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy v roku 2023Archív

28.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kurzové rozdielyArchív

24.3.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer